اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
08 بهمن 1398 08 بهمن 1398
11:46 11:46

نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت و شیشه در تهران

یازدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات به همراه سومین نمایشگاه شیشه و تجهیزات وابسته در تهران برگزار شد.

نمایشگاه قیر و شیشه

نمایشگاه قیر و شیشه

نمایشگاه قیر و شیشه

نمایشگاه قیر و شیشه

نمایشگاه قیر و شیشه

نمایشگاه قیر و شیشه

نمایشگاه قیر و شیشه

نمایشگاه قیر و شیشه

نمایشگاه قیر و شیشه

نمایشگاه قیر و شیشه

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno