اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
پنج‌شنبه
پنج‌شنبه 01 اسفند 1398
08 بهمن 1398 08 بهمن 1398
15:25 15:25

گل های تکرارنشدنی در دنیای فوتبال

در دنیای مهیج و لذت بخش فوتبال و در طی سالیان مختلف، گل هایی به ثمر می رسد که هیچگاه تکرار نمی شوند و برای همیشه در ذهن هوادارن این ورزش به یادگار خواهند ماند.

تکرار نشدنی ترین گل های دنیای فوتبال

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno