اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
پنج‌شنبه
پنج‌شنبه 01 اسفند 1398
08 بهمن 1398 08 بهمن 1398
15:44 15:44

میدان تجریش پس از بررسی بسته ی مشکوک

حوالی ظهر امروز سه شنبه 8بهمن و در طی یک تماس تلفنی با پلیس110 و گزارش دیدن یک بسته ی مشکوک در داخا سطل زباله، با حضور ماموران نیروی انتظامی و بررسی های به عمل آمده خبر از تکذیب این امر و در واقع شایعه بودن آن داده شد.

شایعه بسته مشکوک در تجریش

شایعه بسته مشکوک در تجریش

شایعه بسته مشکوک در تجریش

شایعه بسته مشکوک در تجریش

شایعه بسته مشکوک در تجریش

شایعه بسته مشکوک در تجریش

شایعه بسته مشکوک در تجریش

شایعه بسته مشکوک در تجریش

شایعه بسته مشکوک در تجریش

شایعه بسته مشکوک در تجریش

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno