اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
03 اسفند 1398 03 اسفند 1398
14:32 14:32

نمایشگاه اتوموبیل های روز جهان در کانادا

شرکت های معتبر خودروسازی از نقاط مختلف جهان جهت نمایش جدیدترین محصولات خود در کانادا گرد هم جمع شدند.

نمایشگاه اتوموبیل در کانادا

نمایشگاه اتوموبیل در کانادا

نمایشگاه اتوموبیل در کانادا

نمایشگاه اتوموبیل در کانادا

نمایشگاه اتوموبیل در کانادا

نمایشگاه اتوموبیل در کانادا

نمایشگاه اتوموبیل در کانادا

نمایشگاه اتوموبیل در کانادا

نمایشگاه اتوموبیل در کانادا

نمایشگاه اتوموبیل در کانادا

نمایشگاه اتوموبیل در کانادا

نمایشگاه اتوموبیل در کانادا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno