اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
04 اسفند 1398 04 اسفند 1398
10:27 10:27

نمایشگاه بین المللی صنایع نظامی و دفاعی در هند

نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی در هندوستان که با حضور بیش از 50 کشور جهان برگزار شد، از جدیدترین دستاوردهای دفاعی و نظامی شرکت های معتبر جهان رونمایی شد.

نمایشگاه صنایع نظامی

نمایشگاه صنایع نظامی

نمایشگاه صنایع نظامی

نمایشگاه صنایع نظامی

نمایشگاه صنایع نظامی

نمایشگاه صنایع نظامی

نمایشگاه صنایع نظامی

نمایشگاه صنایع نظامی

نمایشگاه صنایع نظامی

نمایشگاه صنایع نظامی

نمایشگاه صنایع نظامی

نمایشگاه صنایع نظامی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno