اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
10 اسفند 1398 10 اسفند 1398
13:31 13:31

گزارش تصویری از جشنواره فیلم برلین 2020

جشنواره معتبر سینمایی برلین 2020 علی رغم شیوع و گسترش ویروس کرونا در سراسر دنیا در حال برگزاری است.

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno