اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
12 اسفند 1398 12 اسفند 1398
13:21 13:21

خرس طلایی جشنواره برلین در آغوش سینمای ایران

خرس طلایی جشنواره معتبر سینمایی برلین به فیلم شیطان وجود ندارد ساخته ی محمد رسول اف رسید که به دلیل ممنوع الخروج بودن و عدم حضور در محل برگزاری جشنواره جایزه اش را باران رسول اف به نمایندگی از پدر دریافت کرد.

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

جشنواره فیلم برلین

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno