اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
13 اسفند 1398 13 اسفند 1398
16:23 16:23

نمایشگاه دارو و صنایع وابسته در بنگلادش

جدیدترین نمایشگاه دارو و صنایع وابسته در جهان در بنگلادش برگزار شد.

نمایشگاه دارو و صنایع وابسته

نمایشگاه دارو و صنایع وابسته

نمایشگاه دارو و صنایع وابسته

نمایشگاه دارو و صنایع وابسته

نمایشگاه دارو و صنایع وابسته

نمایشگاه دارو و صنایع وابسته

نمایشگاه دارو و صنایع وابسته

نمایشگاه دارو و صنایع وابسته

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno