اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
20 اسفند 1398 20 اسفند 1398
15:58 15:58

اطلاع رسانی ویروس کرونا در کشورهای مختلف

نحوه ی اطلاع رسانی پیرامون آخرین اطلاعات مرتبط با ویروس کشنده کرونا در کشورهای مختلف متفاوت است.

اطلاع رسانی ویروس کرونا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno