اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
24 اسفند 1398 24 اسفند 1398
14:15 14:15

جوانسازی بازیگران پیشکسوت و قدیمی هالیوود

بازیگران قدیمی و پیشکسوت هالیوود توسط نرم افزارهای جدید کامپیوتری در صنعت فیلم سازی هالیوود جوان می شوند.

جوانسازی بازیگران قدیمی هالیوود

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno