اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
24 اسفند 1398 24 اسفند 1398
14:59 14:59

خوش شانس ترین آدم های روی کره زمین

گاهی اوقات اتفاقاتی در زندگی ما آدم ها رخ می دهد که به صورت غیر قابل باور و به نوعی با کمال خوش شانسی از کنارشان گذر می کنیم.

آدم های خوش شانس روی کره زمین

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno