اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
24 اسفند 1398 24 اسفند 1398
16:35 16:35

مسابقه عجیب سیلی زدن در روسیه

مسابقه عجیب سیلی زدن در صورت در شهر کراسنوارسک سیبری برگزار شد.بهترین سیلی زن و سیلی خور در این مسابقات جوایز نقدی دریافت می کنند.

مسابقه سیلی زدن

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno