اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
25 اسفند 1398 25 اسفند 1398
10:42 10:42

توصیه های پزشکی در روزهای اوج شیوع کرونا

 در حدود 1 ماه از شیوع و گسترش ویروس کرونا در کشور می گذرد و طبق پیش بینی ها اواسط فروردین اوج شیوع این ویروس خواهد بود که لازم است یک سری نکات پزشکی و بهداشتی را رعایت کنیم.

اوج شیوع کرونا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno