اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
25 اسفند 1398 25 اسفند 1398
15:47 15:47

مقاوت تحسین برانگیز سنجاب مقابل مار کبری

مار کبری که قصد حمله و بلعیدن به بچه های یک سنجاب را داشت، با مقاوت تحسین برانگیز سنجاب رودررو شد.

مقاومت سنجاب مقابل مارکبری

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno