اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
26 اسفند 1398 26 اسفند 1398
13:59 13:59

ابراز علاقه عجیب ترامپ به پرچم آمریکا

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حرکتی عجیب پرچم آمریکا را به آغوش کشید.

ابراز علاقه ترامپ به پرچم آمریکا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno