اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
26 اسفند 1398 26 اسفند 1398
15:42 15:42

رقص پرستاران چینی پس از بهبودی مبتلایان کرونا

پرستاران یکی از بیمارستان های چین پس از بهبودی بیماران مبتلا به ویروس کرونا اقدام به رقص و پایکوبی کردند.

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno