اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
27 اسفند 1398 27 اسفند 1398
11:12 11:12

کنترل کرونا با استفاده از پهپاد

پلیس اسپانیا پس از اعلام قرنطینه سراسری در این کشور به منظور مقابله با شیوع و گسترش ویروس کرونا از پهپاد جهت بررسی شرایط استفاده می کند.

کنترل کرونا با پهپاد

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno