اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
27 اسفند 1398 27 اسفند 1398
12:46 12:46

تخریب تاریخ در دل پایتخت

با ساخت و سازهای بی رویه بخشی از حافظه تاریخی شهر تهران تبدیل به ساختمان‌های بلند می‌شود. 

تخریب تاریخ تهران

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno