اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
27 اسفند 1398 27 اسفند 1398
14:47 14:47

حال و هوای روزهای قرنطینه بدون فوتبال

در حالیکه شیوع و گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان منجر به تعطیلی مسابقات فوتبال شده است، مردم به تماشای سایر ورزش ها در روزهای قرنطینه روی آورده اند.

روزهای بدون فوتبال در جهان

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno