اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
27 اسفند 1398 27 اسفند 1398
15:31 15:31

نقاط مستعد به انتقال ویروس کرونا

ویروس کرونا می تواند از راه های مختلفی وارد بدن انسان شود و سیستم ایمنی بدن را درگیر سازد.

نقاط قرمز ابتلا به کرونا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno