اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
28 اسفند 1398 28 اسفند 1398
10:44 10:44

روش های مقابله با ویروس کرونا

ویروس کرونا بیشتر از اینکه کشنده باشد، قدرت شیوع بالایی دارد و لذا باید از شیوع و گسترش آن جلوگیری کرد.

مقابله با ویروس کرونا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno