اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
28 اسفند 1398 28 اسفند 1398
12:35 12:35

چالش فوتبالی جالب در زمان قرنطینه خانگی

مارکو آسنسیو، بازیکن تیم  رئال مادرید اسپانیا با حرکتی جالب سایرین را به یک چالش فوتبالی در زمان قرنطینه خانگی جهت مقابله با ویروس کرونا دعوت کرد.

چالش فوتبالی مارکو آسنسیو

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno