اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 09 فروردین 1399
28 اسفند 1398 28 اسفند 1398
12:59 12:59

نشانه های عجیب ویروس خطرناک کرونا

یک بیمار بهبود یافته از ویروس کرونا توضیحات عجیبی را پیرامون این ویروس خطرناک ارائه داد.

ویروس خطرناک کرونا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno