اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 09 فروردین 1399
28 اسفند 1398 28 اسفند 1398
13:46 13:46

نجات زوج گرفتار در برف از ترس کرونا

زوج جوانی که در یکی از شهرهای اسپانیا از ترس ویروس کرونا به جنگل پناه برده و در برف گرفتار شده بودند، توسط نیروهای امدادی نجات یافتند.

نجات زوج گرفتار

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno