اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 09 فروردین 1399
28 اسفند 1398 28 اسفند 1398
15:19 15:19

همدلی همگانی در مقابله با کرونا

قطع زنجیره ی شیوع و گسترش ویروس کرونا در گرو همدلی همگانی است.

همدلی در برابر کرونا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno