اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
یک‌شنبه
یک‌شنبه 11 خرداد 1399
09 فروردین 1399 09 فروردین 1399
14:31 14:31

جدال خونین سلطان جنگل با شکارچیان

شکارچیانی که قصد شکار شیر را داشتند، در عین شکار سلطان جنگل مورد حمله ی شیر قرار گرفتند .

درگیری خونین شیر و شکارچی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno