اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 17 تیر 1399
02 اردیبهشت 1399 02 اردیبهشت 1399
12:25 12:25

تمدید قرنطینه سراسری در ایتالیا با شیوع کرونا

به دنبال شیوع و گسترش ویروس کرونا در ایتالیا قرنطینه سراسری همچنان در این کشور تمدید شده است.

قرنطینه ایتالیا در روزهای کرونایی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno