اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
02 اردیبهشت 1399 02 اردیبهشت 1399
14:15 14:15

چالش های جالب فوتبالیست‌ها در دوران قرنطینه

ورزشکاران به ویژه فوتبالیست ها چالش های جذابی را در ایام قرنطینه به راه انداختند.

چالش های جذاب فوتبالیست ها

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno