اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 21 تیر 1399
06 اردیبهشت 1399 06 اردیبهشت 1399
14:30 14:30

شیوع و گسترش نگران کننده ویروس کرونا در ترکیه

همزمان با آغاز ماه رمضان در ترکیه، مردم این کشور امیدوارند کابوس  ویروس کرونا به زودی پایان یابد و شرایط عادی زندگی به این کشور بازگردد.

شیوع کرونا در ترکیه

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno