اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
13 اردیبهشت 1399 13 اردیبهشت 1399
14:34 14:34

خشم و انزجار بحرینی ها از رئیس جمهور آمریکا و پادشاه بحرین

جنبش جوانان منطقه الدراز بحرین، تصاویر دونالد ترامپ و حمد بن عیسی آل خلیفه را به آتش کشید.

تظاهرات در بحرین

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno