اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
14 اردیبهشت 1399 14 اردیبهشت 1399
13:51 13:51

ترکیب بازی، ورزش و تکنولوژی در روزهای کرونایی

ورزشکاران به کمک تکنولوژی، بازی‌های خلاقانه‌ و جالبی را در روهای کرونایی ابداع کرده‌اند که مورد توجه عموم قرار گرفته است.

ترکیب ورزش و تکنولوژی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno