اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
15 اردیبهشت 1399 15 اردیبهشت 1399
14:36 14:36

رکوردشکنی بازیگر سریال بازی تاج و تخت

بازیگر سریال تاج و تخت با بلند کردن ئزنه 501 کیلوگرمی رکورد لیفت در جهان را شکست.

رکوردشکنی لیفت جهان

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno