اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
15 اردیبهشت 1399 15 اردیبهشت 1399
16:41 16:41

خبرساز شدن سوراخ روی دست رهبر کره شمالی

اثر روی دست رهبر کره شمالی ممکن است نشان دهنده روند بیماری قلبی عروقی او باشد.

بیماری رهبر کره شمالی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno