اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
16 اردیبهشت 1399 16 اردیبهشت 1399
15:45 15:45

مختل کردن کنسرت توسط یک گربه

برگزاری یک کنسرت ارکسترال در ترکیه تحت الشعاع حضور یک گربه روی صحنه قرار گرفت.

حضور گربه در کنسرت

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno