اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
17 اردیبهشت 1399 17 اردیبهشت 1399
14:51 14:51

افزایش نگرانی‌ها از جنگ جهانی بر سر واکسن کرونا

سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی نگران توزیع واکسن ویروس کرونا پس از تولید آن هستند.

واکسن ویروس کرونا در جهان

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno