اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
20 اردیبهشت 1399 20 اردیبهشت 1399
15:05 15:05

کتک کاری نمایندگان مجلس ارمنستان در صحن علنی

نمایندگان مجلس ارمنستان در حضور نخست وزیر این کشور به کتک کاری پرداختند.

کتک کاری نمایندگان مجلس ارمنستان

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno