اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
27 اردیبهشت 1399 27 اردیبهشت 1399
13:45 13:45

نقاشی حیرت انگیز سه بعدی دیواری

نقاشی دیواری برای زیباسازی فضای شهری این روزها کاربردهای زیادی دارد .

نقاشی سه بعدی دیواری

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno