اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
27 اردیبهشت 1399 27 اردیبهشت 1399
15:00 15:00

هجوم وحشتناک میلیون‌ها ملخ زرد به شهرستان جاسک

میلیون ها ملخ صحرایی به شهرستان جاسک حمله کرده و خسارات فراوانی به زمین های زراعی و باغات وارد کردند.

حمله ملخ ها به جاسک

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno