اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
28 اردیبهشت 1399 28 اردیبهشت 1399
12:49 12:49

تخریب برج‌های خنک کننده کارخانه هسته‌ای آلمان

تخریب برج‌های خنک کننده کارخانه هسته‌ای در شهر فیلیپسبورگ آلمان با کمک انفجار بمب انجام شد.

تخریب برج های هسته ای آلمان

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno