اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
29 اردیبهشت 1399 29 اردیبهشت 1399
11:59 11:59

کتک کاری نمایندگان مجلس هنگ کنگ در صحن علنی

نمایندگان طرفدار دموکراسی با نمایندگان حامی دولت هنگ کنگ در صحن علنی مجلس این کشور با یکدیگر به زد و خورد پرداختند.

کتک کاری در مجلس هنگ کنگ

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno