اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
29 اردیبهشت 1399 29 اردیبهشت 1399
12:25 12:25

تولید دستگاه نابود کننده ویروس کرونا در ایران

محققان ایرانی موفق به ساخت دستگاه ضدعفونی کننده برای از بین بردن ویروس کرونا شده‌اند.

دستگاه نابودکننده ویروس کرونا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno