اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
29 اردیبهشت 1399 29 اردیبهشت 1399
14:04 14:04

طراحی هواپیمای جت اف ۱۶ رادیوکنترلی

هواپیمای جت اف ۱۶ هواپیمای جنگی است که قدرت مانور بالایی دارد و متخصصان اخیرا توانسته اند این هواپیما را به صورت رادیو کنترلی طراحی کنند.

طراحی جت اف 16

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno