اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
29 اردیبهشت 1399 29 اردیبهشت 1399
14:46 14:46

ایده‌ای جالب جهت مقابله با ویروس کرونا

شماری از طراحان مچ‌بندی تولید کرده‌اند که ضدعفونی کردن دست و سطوح را سهولت می‌بخشد.

مقابله با ویروس کرونا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno