اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
29 اردیبهشت 1399 29 اردیبهشت 1399
15:40 15:40

نحوه خارج کردن لخته‌های خونی از مغز

لخته شدن خون در مغز انسان می تواند یکی از عوامل اصلی مرگ مغزی باشد.

خارج کردن لخته خون از مغز

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno