اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
30 اردیبهشت 1399 30 اردیبهشت 1399
11:39 11:39

بلاتکلیفی در آغاز دوباره سری آ در روزهای کرونایی

دولت ایتالیا با دستور سازمان لیگ سری آ برای آغاز مجدد مسابقات مخالفت کرد.

برگزاری سری آ ایتالیا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno