اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
30 اردیبهشت 1399 30 اردیبهشت 1399
15:23 15:23

بازدید پنگوئن ها از موزه در آمریکا

سه پنگوئن از نژاد هومبولت از یک موزه در آمریکا بازدید کردند.

بازدید پنگوئن ها از موزه

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno