اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
31 اردیبهشت 1399 31 اردیبهشت 1399
12:08 12:08

سقوط هلیکوپتر حین برخاستن از زمین

وقوع طوفان شدید باعث شد یک هلیکوپتر پس از برخاستن از زمین سقوط کند.

 

سقوط هلی کوپتر در اثر طوفان

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno