اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 12 خرداد 1399
03 خرداد 1399 03 خرداد 1399
11:26 11:26

گل ها و مهارت های به یاد ماندنی فوتبالیست های ایرانی

چند سالی می شود که بازیکنان حرفه ای فوتبال کشورمان به واسطه مهارتشان در دنیا دیده می شوند.

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno