اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
24 خرداد 1399 24 خرداد 1399
13:45 13:45

افزایش مرده سوزی در هند با افزایش تلفات ویروس کرونا

افزایش تلفات بیماری کووید_۱۹ در هند منجر به رونق بازار مرده سوزی در بین هندوها و سیک‌ها شده است.

مرده سوزی قربانیان کرونا در هند

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno