اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
01 تیر 1399 01 تیر 1399
14:59 14:59

شارژر خورشیدی همراه با کارکردی جالب

گروهی از متخصصان با طراحی صفحات خورشیدی در ابعاد کوچک، شارژ وسایل برقی مانند تلفن همراه بدون استفاده از باتری را مقدور ساخته‌اند.

عملکرد جالب توجه شارژر خورشیدی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno